2024. július 22. (hétfő) 09:03

Németh Miklós lezsírozta a szovjet kivonulást Gorbacsovval

Január 24-én ünnepli 75. születésnapját Németh Miklós közgazdász, politikus, a Minisztertanács utolsó elnöke, a harmadik Magyar Köztársaság első kormányfője. A közmédia portréja szerint kisparaszti családban született Monokon, Kossuth Lajos szülőhelyén. A középiskolát Miskolcon végezte, majd 1971-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai Budapesti Corvinus Egyetem) szerzett diplomát. Már egyetemistaként MSZMP-tag lett, végzése után gyakornokként, tanársegédként, adjunktusként tartott szemináriumokat, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen politikai gazdaságtant is tanított, kilenc hónapot az Egyesült Államokbeli Harvard Egyetemen töltött ösztöndíjasként.

1981-ben lett politikai munkatárs az MSZMP Központi Bizottsága Gazdaságpolitikai Osztályán, majd az Országos Tervhivatalban dolgozott kutatóként, elemzőként, végül osztályvezetőként. A reformista politikai körökhöz tartozott, gyorsan lépdelt felfelé a pártapparátus ranglétráján: ’86-ban osztályvezető, a következő évben a Központi Bizottság tagja, a KB gazdaságpolitikai párttitkára lett, ő elnökölt a Gazdaságpolitikai és a Közgazdasági Bizottság ülésein is.

Az 1988-as pártértekezlet után, amikor Kádár Jánost és a köréhez tartozó politikusokat eltávolították a hatalomból, bekerült a Politikai Bizottságba, és annak egészen megszűnéséig tagja maradt. 1988 októberében egy megüresedett listás helyről került a parlamentbe, november 24-én, Grósz Károly lemondása után, megválasztották a Minisztertanács elnökének, azaz kormányfőnek. (Ő egyébként Nyers Rezsőt ajánlotta először maga helyett.)

Kormánya jelentős intézkedéseket hajtott végre a békés rendszerváltás érdekében. Deklarálta az Országgyűlés, a kormány és a végrehajtószervek függetlenségét a pártszervektől, megteremtette a lehetőséget a többpártrendszerre és az átállásra a piacgazdaságra. Hivatali ideje alatt fogadták el az új választójogi törvényt, rendelkezéseket hoztak többek közt a lelkiismereti és vallásszabadságról, a sztrájkjogról. Bár nevéhez kötik a gazdasági reform nevében végrehajtott úgynevezett spontán privatizációt, két éve egy lapunkban közölt interjúban Németh Miklós jelezte, kormányzása alatt csak 27 céget privatizáltak, a többit az utánuk jövő kormányok árusították ki.

Az MTVA a róla közölt portréjában úgy fogalmaz, hogy tárgyalásokat kezdett a szovjet csapatok kivonásáról, bár az állami hírügynökség is közölte már 2014-ben, hogy ’89 márciusában Németh Miklós megegyezett Mihalil Gorbacsovval a csapatkivonásról, amikor Orbán Viktor 1989. június 16-án a szovjet csapatok kivonását követelte Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén,

már régen le volt zsírozva minden.
Gorbacsov azt mondta neki, rend­ben van a csapatkivonás, a rakéták elszállítása is, de ezt nem hozhatja nyilvánosságra. Azt felelte, rendben, ha még tavasszal kivonnak egy nagyobb egységet. Április végén tízezer szovjet katona hagyta el végleg Kiskunhalas és Deb­recen térségét. Kormánya legismertebb, világpolitikai jelentőségű intézkedése az 1989. szeptember 11-ei határnyitás volt, amelyről szintén évekkel később árulta el, hogy eredetileg szeptember 6-ra tervezték, és alumínium volt a vasfüggöny.

 

Még több AKTUÁLIS…