2024. április 23. (kedd) 06:34

A bűn

Prof. dr. Papp GyörgyA szokatlan program óriási tömeget vonzott. A hatalmas tér és a hozzávezető utcák tüntető tömegekkel teltek meg, szinte tapintható volt a feszültség. A tér közepén hatalmas máglya állt, a levegőben benzinszag terjengett. A tömeget rendőrkordon választotta el a máglyától, némi mozgásteret adva a történet szereplőinek. Felháborodott kiáltások töltötték meg a légteret. „Most megkapja a gazember, ami jár neki”, „Ember ennyi szenvedést még nem okozott másoknak”, „Egyszer mindenkit elér az igazság” – ilyen és ehhez hasonló mondatok röpködtek.

Egy szakállas úr szerint az amerikai, izraeli és brit titkosszolgálat közös akciójaként, saját szigetén fogták el a gonosztevőt, éppen, amikor barátnőjével készült a jachtjába beszállni. Hosszú és alapos felderítő munka után egy Budapestről származó információ alapján találtak rá. A környező pálmasor mögül kitörő kommandós egység földre vitte, megbilincselte, majd egy harci helikopterrel Budapestre hozta a gazembert. Itt várt rá az igazságszolgáltatás, mert innen indult a hivatalos nemzetközi körözés.

Az akció hatalmas sajtóvisszhangot  kapott.  Hangzatos főcímek adtak hírt az eseményről. „AUTÓDAFÉ A 21.SZÁZADBAN” „MEGVAN AZ ÉVSZÁZAD GONOSZTEVŐJE”, „FELLÉLEGEZHETNEK A FÉRFIAK” harsogták a lapok a világ minden táján és nyelvén és mikor kiderült a példát statuáló, szokatlan súlyú ítélet, nem maradt el a reakció sem.” Salamoni döntés, melynek elfogadása és támogatása egy táborba egyesítette a Föld lakóit – írták a vezető sajtóorgánumok.

A rendőrkordon  keskeny folyosót hagyott a hivatalos szervek számára. A nemzetközi bíróság svájci elnöke kihirdette az ítéletet. A vádlott, bűnössége tudatában, megtört emberként, lehajtott fejjel hallgatta. Rossz érzése volt, amikor évekkel korábban eladta a gyártási jogot a kínaiaknak. Az áru elárasztotta a világot, míg rá nem jöttek a hátrányaira…

Fontos Béla elnök előző este érkezett haza Afrikából. Az egész világon elismert és megbecsült nemzetközi szervezetet vezetett, amely az igazságtalanság felszámolásán, az ártatlanok védelmén, és szükség esetén az adott országból való kimenekítésén dolgozott a munkatársaival. Az elnök 48 órája nem aludt. Már otthon volt, sőt, az ágyában, amikor megszólalt a telefonja. Félálomban először alig értette helyettese információját „Egy élő embert elégetni Budapesten a 21. században. Ilyen nincs, ezt nem mondod komolyan! És miért?  Hogyhogy nincs információ? Azonnal odamegyek.”

Fél órán belül a téren volt. Lassan haladt a tömegben. Elhatározta, hogy a máglyával szembenálló emelvényhez rohan, felkapja a mikrofont és az emberiség nevében megvédi a szerencsétlen áldozatot. Már a kordon előtti utolsó sornál tartott, amikor a következő párbeszéd ütötte  meg a fülét: Kopasz, jól öltözött ember kérdezte meg az egyik üvöltözőt – És mit követett el ez a gazember? Többen, egymást túllicitálva tájékoztatták: FELTALÁLTA, SZABADALMAZTATTA ÉS GYÁRTOTTA A SLICC NÉLKÜLI FÉRFI ALSÓNADRÁGOT” Fontos Béla megtorpant. A dolog jelentőségét még fáradt agya is pontosan felmérte. Egy pillanatra lehunyta szemét, és amikor kinyitotta, arcán kemény elszántság látszott. Zsebébe nyúlt, kivette öngyújtóját, a fedelét felkattintva, határozott mozdulattal törte át a kordont, majd a lobbanó lánggal indult a máglya felé…

Még több novella…