2024. április 23. (kedd) 06:56

Az újpalotai polgármester eladná a bérlakásokat

Drasztikus lakbéremelésre készül Budapest XV. kerületének önkormányzata. A bérlők tiltakoznak a 170 – 300 százalékos tervezett emelés ellen. Cserdiné Németh Angéla polgármester – két évvel ezelőtti álláspontját feladva -, eladná a bérlakások egy részét. E tervezettel sem értenek több ponton egyet a bérlők, s az önkormányzat elképzelését az Utcajogász Egyesület is bírálta.

Ne félj, gyere el te is, és tiltakozzunk – adta hírül a „XV. kerületi önkormányzati lakásbérlők közössége” nevű Facebook-csoportban  tegnap Steimetz Alex, a csoport moderátora. A bérlők a kilátásba helyezett, elfogadhatatlan mértékű tervezett lakbéremelés rendeletbe foglalása ellen fognak tiltakozni 26-án, szerdán a kerületi polgármesteri hivatal előtt, délután öt és fél hét óra között.

Az önkormányzati képviselők e hó 27-ei testületi ülésén fognak szavazni a tervezett lakbéremelésről. A bérlők elismerik, hogy az infláció miatt szükséges lehet lakbéremelésre, de annak mértékét – a tervezet szerint 170 – 300 százalékról van szó -, elviselhetetlennek tartják. A bérlők felhívásukban kiemelték, hogy a kerületnek nincs „rendes, valódi lakásgazdálkodási terve”, s a kerületi vagyonkezelő cég gazdálkodását sem ismerhetik meg, mert az nem átlátható számukra. 

„Kétezer kerületi család életminőségét fogja rombolni a bérleti díjak 170-300 százalékkal való emelése. Ekkora mértékű emelés mindenkit nehezebb élethelyzetbe hoz! Mindenki felolvashatja a levelét, amit már elküldött a hivatal részére vagy ha új gondolata fogalmazódott meg azóta, mondja el.” – áll a felhívásban.

A lakbéremelési tervek mellett egy másik, a bérlők számára húsbavágó téma is napirenden szerepel a soron következő testületi ülésen: a bérlakások megvásárlásának szabályozása.

E tervezet több pontja ellen a bérlők petíciót fogalmaztak meg és aláírásokat gyűjtenek a neten. 

„Módosítsák a XV. kerületi lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV.1.) rendelettervezetet és tartsanak lakossági fórumot annak véleményezésére!” – szól a felhívás. A bérlők sérelmezik, hogy a tervezetben az önkormányzat visszavásárlási jogot  köt ki a maga számára, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat tenne az így megvásárolandó lakásokra. Ez utóbbit, már finomította  Cserdiné Németh Angéla polgármester oly módon, hogy akik hitelből szeretnék megvásárolni a bérleményüket, azok számára hozzájárulnának, hogy a bank jelzálogjogot jegyezhessen be az ingatlanra. 

A másik sérelmezett kitétel szerint a bérlők számára mindössze öt hónapig fog nyitva állni a vételi lehetőség. A petícióban a bérlők ehelyett  azt szeretnék, hogy a jogosultak számára öt éves időszakot biztosítsanak a vásárlási igényük érvényesítésére. 

A jelenlegi rendelet- tervezetben meghatározott, nem egész öt hónap túl rövid. Egy ekkora volumenű kiadás még normális gazdasági helyzetben és a módosabb háztartásokban is gondos jövedelem és kiadás-tervezést igényel. A jelenlegi magas 9,5-12 % -os kamatkondíciók, amelyet 10-20 évre fixálni kell, nem biztosítják a jogosultak számára, hogy éljenek a kedvezményes vásárlási lehetőségükkel és ha ez valóban esélyteremtő lakhatás, (ahogyan az önkormányzat korábban fogalmazott), akkor ennek is célnak kell lennie. (…) A bérlakásokban lakó nehéz sorsú családok éppen nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudták régebben megvenni bérlakásaikat, most beletaszítani őket, hogy vállalják a jelenlegi hitelfelvétel feltételeit, hosszútávon beláthatatlan következményei lehetnek. Ha tényleg fontos az önök számára a kerületben lakók sorsa, meghosszabbítják a jogosultak számára a kedvezményes vételi lehetőséget, úgy, hogy 5 évig élhessenek a jogosultak ezzel a jogukkal.” – érvelnek a bérlők.

A vásárlási feltételek megvitatására lakossági fórumot is követelnek a bérlők, mert >az önkormányzat honlapjára társadalmi egyeztetésre feltett „Lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos rendelettervezet vitaanyag” véleményezésére 8 teljes napot se kaptuk (2023.04.06.12:39 – 2023.04.13.23:59). Nem állt rendelkezésre megfelelő idő a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá nem felelt meg annak a feltételnek sem, hogy a társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált csoportok véleményére (pl.: internettel nem rendelkező nyugdíjasok). Kérjük, hogy írjanak ki időpontot a lakossági fórum megtartására, úgy, hogy arról minden bérlőt levélben is kiértesítenek előtte.<

A petíció nem tér ki rá, de a rendelettervezet a vásárlási „kedvezményeket” is jóval szerényebb mértékben és szűkebb körben szabja meg, mint teszi azt a két éve módosított, és az Alkotmánybíróságot is megjárt Lakástörvény, a műemléki lakások vonatkozásában. Cserdiné Németh Angéla még tartozik azzal a magyarázattal, hogy az újpalotaiaknak miért jár kevesebb kedvezmény, mint a jóval módosabb első kerületieknek. A DK-s polgármester öt párttársával két éve, a Lakástörvény vitája során még a bérlakások eladása ellen emelt szót, most pedig hajlandó mégis az eladásukról dönteni.

 A jelenlegi, bizonytalan ingatlanpiaci helyzetben és kedvezőtlen kamat-környezetben erősen aggályos, hogy egy ma megígért huszonöt százalékos kedvezmény nem válik-e hátránnyá néhány év alatt. Ha ingatlan-áresés történik, akkor a bérlakás vásárlói előnyből hátrányba kerülnek, ami hitelre történő vásárlás esetén beláthatatlan helyzetet idézhet elő.

Az önkormányzati rendelet- tervezetet vizsgálat és kritika tárgyává tette az Utcajogász Egyesület is. Tizenkilenc ponton tett módosító javaslatot, amelyekből néhányat az önkormányzat átvezetett a tervezetében. 

Még több ITTHON…